En de HEERE sprak tot Mozes: Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Spreek tot hen en zeg: Tegen het vallen van de avond zult u vlees eten, en in de morgen zult u met brood verzadigd worden. Dan zult u erkennen dat Ik de HEERE, uw God, ben. En tegen de avond gebeurde het dat er kwartels kwamen aanvliegen, die het kamp overdekten, en in de ochtend was er een laag dauw rondom het kamp. Toen de laag dauw opgetrokken was, zie, over de woestijn lag iets fijns, iets vlokkigs, fijn als de rijp op de aarde. Toen de Israëlieten dat zagen, zeiden zij tegen elkaar: Wat is dat? Want zij wisten niet wat het was. Mozes zei tegen hen: Dit is het brood dat de HEERE u te eten gegeven heeft. -- Exodus 16:11-5
Overzicht Zoeken Categoriën
Categorie: Opnamen Kerkdiensten

Files: Pagina 15 van 80
mp30 Avonddienst 23 mei 2021 - Dhr. D.C. Brinkman - Numeri 11 vers 4-35 en Galaten 5 vers 13-26 Download
mp31 Ochtenddienst 23 mei 2021 - Ds. G.D. Hoff - Handelingen 2 vers 1-21 Download
mp32 Avonddienst 16 mei 2021 - Ds. M.W. Westerink - Johannes 14 vers 15-31 Download
mp33 Ochtenddienst 16 mei 2021 - Ds. P. Wijnberger - Galaten 4 vers 1-7 Download
mp34 Ochtenddienst 13 mei 2021 - Ds. D. Verkuil - Efeze 1 vers 15-23 Download
mp35 Avonddienst 09 mei 2021 - Prop. J. Speksnijder - Johannes 3 vers 1-10 Download
mp36 Ochtenddienst 09 mei 2021 - Ds. W.M. Roseboom - Johannes 3 vers 1-21 Download
mp37 Avonddienst 02 mei 2021 - Prop. A.N.J. Scheer - Johannes 20 vers 1-18 Download
mp38 Middagdienst 02 mei 2021 - JONG Ochten - Jongerendienst - Joost van Dalfsen Download
mp39 Ochtenddienst 02 mei 2021 - Ds. M.C. Stehouwer - Nehemia 8 vers 1-13 Download
mp310 Avonddienst 25 april 2021 - Ds. P. Hoogendam - Handelingen 13 vers 13-40 Download
mp311 Ochtenddienst 25 april 2021 - Prop. J.J. de Haan - Johannes 21 vers 1-14 Download
mp312 Avonddienst 18 april 2021 - Ds. J.P. Lensen - Johannes 20 vers 24-31 Download
mp313 Ochtenddienst 18 april 2021 - Ds. E.J. Hempenius - Johannes 15 vers 1-17 Download
mp314 Avonddienst 11 april 2021 - Ds. W.G. Teeuwissen - Lukas 24 vers 25-53 Download
mp315 Middagdienst 11 april 2021 - JONG Ochten - Jongerendienst - Arjan Baan Download
mp316 Ochtenddienst 11 april 2021 - Prop. W.M. Koudijs - Johannes 20 vers 24-31 Download
mp317 Ochtenddienst 05 april 2021 - Ds. M.P.D. Barth - 1 Korinthe 15 vers 1-8 Download
mp318 Avonddienst 04 april 2021 - Ds. D. Verkuil - Psalm 30 Download
mp319 Ochtenddienst 04 april 2021 - Ds. I. Hoornaar - Johannes 20 vers 1-10 Download