Wie zonder verstand is, veracht zijn naaste, maar iemand met inzicht zwijgt. -- Spreuken 11:12