Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. -- Efeziers 3:20-21
Overzicht Zoeken Categoriën
Categorie: Speciale opnamen

Files: Pagina 4 van 6
mp30 Sing-in - 04 december 2016 Download
mp31 Rouwdienst 24 oktober 2016 - Mw. Jenni Mari Reidsma-Mengerink Download
mp32 Rouwdienst 07 oktober 2016 - Mw. Johanna Hendrika van den Berg-van de Berg Download
mp33 Rouwdienst 15 juli 2016 - Mw. Johanna Buijs-van Os Download
mp34 Trouwdienst 10 juni 2016 - Paul en Gerda Onclin-Hardeman Download
mp35 Trouwdienst 21 mei 2016 - Ad en Annet van der Velde-Remmerde Download
mp36 Rouwdienst 18 mei 2016 - Dhr. Adriaan Bos Download
mp37 Gemeentemiddag sing-in - 11 april 2016 Download
mp38 Uitvoeringsavond Hervormd Kerkkoor - 24 maart 2016 Download
mp39 Rouwdienst 09 januari 2016 - Dhr. Jan van Doorn Download
mp310 Trouwdienst 16 oktober 2015 - Marcel en Arianne Gorissen-Huibers Download
mp311 Trouwdienst 01 mei 2015 - Niels en Simone de Kat Angelino-Baas Download
mp312 Gemeentemiddag sing-in - 11 april 2015 Download
mp313 Gemeentemiddag spreker Ds. C.M. van Loon - 11 april 2015 Download
mp314 28 maart 2015 - The Young Messiah Download
mp315 Trouwdienst 20 maart 2015 - Arend en Joanne den Hartog-Heenck Download
mp316 Rouwdienst 06 februari 2015 - Dhr. Henk den Hartog Download
mp317 Kinderkerstviering - 24 december 2014 Download
mp318 Rouwdienst 09 december 2014 - Dhr. Tonnie Buijs Download
mp319 Trouwdienst 12 september 2014 - Alfred en Lynette Stegerman-van Lent Download