Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid, en spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. -- Titus 2:7-8

Kerkdiensten

27
juni
2021

Ochtenddienst 27 juni 2021 - Heilig Avondmaal

27-06-2021 10:00

Wilt u zich voor deze dienst alleen inschrijven wanneer u deel wilt nemen aan het Heilig Avondmaal?
Inschrijven is open voor alle achternamen.
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven deel te nemen het verzoek om geen kinderen in te schrijven.

Helaas hebben we nog steeds te maken met het coronavirus en daarom zullen onze kerkdiensten op 1,5 meter afstand van elkaar gehouden moeten worden.
Omdat niet iedereen hierdoor tegelijk aan de diensten deel kunnen nemen vragen we u in te schrijven om deel te kunnen nemen.
Ook vragen we u op maar één dienst per zondag in te schrijven om andere gemeenteleden ook de kans te geven een kerkdienst te bezoeken.
In de afbeelding hieronder kunt u de vakken zien welke u kunt kiezen tijdens het inschrijven indien nog beschikbaar.

Onze excuses, deze dienst is volledig vol, inschrijven is daarom niet meer mogelijk.

27
juni
2021

Avonddienst 27 juni 2021 - Heilig Avondmaal

27-06-2021 18:30

LET OP: Wilt u zich voor deze dienst alleen inschrijven wanneer u deel wilt nemen aan het Heilig Avondmaal?
Inschrijven is open voor alle achternamen.
Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven deel te nemen het verzoek om geen kinderen in te schrijven.

Helaas hebben we nog steeds te maken met het coronavirus en daarom zullen onze kerkdiensten op 1,5 meter afstand van elkaar gehouden moeten worden.
Omdat niet iedereen hierdoor tegelijk aan de diensten deel kunnen nemen vragen we u in te schrijven om deel te kunnen nemen.
Wel vragen we u om op maar één dienst per zondag in te schrijven om andere gemeenteleden ook de kans te geven een kerkdienst te bezoeken.
In de afbeelding hieronder kunt u de vakken zien welke u kunt kiezen tijdens het inschrijven indien nog beschikbaar.

28
juni
2021

Informatie en instemmingsavond beroepingswerk

28-06-2021 19:30

Na het beluisteren van vele predikanten en diensten heeft de beroepingscommissie aan de kerkenraad verslag uitgebracht van haar werkzaamheden incl. een oriënterend gesprek met een predikant. De commissie is er na het beluisteren van de prediking en het gesprek met deze predikant van overtuigd dat hij tot zegen kan zijn voor onze gemeente en geschikt is om onze gemeente als predikant te dienen. De kerkenraad heeft na het horen van het verslag ingestemd met het voorstel om, na instemming van de gemeente, een beroep uit te brengen.

Op maandag 28 juni willen we de gemeente informatie geven over onze werkzaamheden, het gesprek en voorgenomen beroep op deze predikant. Na instemming kan dan op 29 juni het beroep worden uitgebracht.
In de afbeelding hieronder kunt u de vakken zien welke u kunt kiezen tijdens het inschrijven indien nog beschikbaar (rood is tijdens deze bijeenkomst niet beschikbaar).