Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft. -- Kolossenzen 3:8-10

Ouderen- en alleenstaandenmiddag

Elke tweede dinsdag van de maand in de periode september tot en met mei is er een middag voor alle ouderen en alleenstaanden. De middagen zijn gericht op ontmoeting en ontspanning. Samen bijeen komen in Gods naam, God ontmoeten en elkaar ontmoeten.

We beginnen de middag met koffie of thee. Nadat we samen gezongen en gebeden hebben, verzorgt onze predikant of een pastoraal medewerker de meditatie voor ons. In aansluiting daarop hebben wij zeer regelmatig een spreker of spreekster in ons midden, die voor ons een deel van de middag verzorgt.

De onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn zeer uiteenlopend. Zo worden bijv. regelmatig diverse organisaties uitgenodigd, die iets vertellen over hun werk. Enkele voorbeelden zijn; de bond tegen het vloeken, diaconessenhuis in Amerongen, Stichting hulp Oost-Europa etc.

Dit deel van de middag is altijd gericht op ontspanning. Met Pasen en Kerst houden we een broodmaaltijd. De middagen beginnen telkens om 14:30 uur, maar wanneer er een broodmaaltijd gehouden wordt, beginnen we om 16:00 uur.

We sluiten de middag af met zingen en gebed.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevr. Pelle, Tel. 0344-642807.

Wanneer u vervoer wenst naar deze middag kunt u op de tweede dinsdag van de maand, de dag waarop de bijeenkomst plaatsvindt bellen tussen 11:00 en 12:00 met Hennie Tijssen, Tel. 0344 606841.