De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. -- Lucas 4:18-19

Catechese 20+

De 20 plus catechese is in principe bedoeld voor jongeren of jong-volwassenen van 20 jaar en ouder. Na de periode van het volgen van catechese is nog niet iedereen zo ver om de stap te zetten naar het afleggen van belijdenis. Omdat de gemeente deze jongeren toch graag vast wil houden en hen wil begeleiden tijdens hun zoektocht wordt deze catechesevorm aangeboden. Een maximum leeftijd wordt niet genoemd, maar de leeftijd varieert gemiddeld tussen de 20 en 25 jaar.

Deze groep komt eens in de twee weken bij elkaar in een huiselijke sfeer. Daar is in het verleden bewust voor gekozen en we willen dat proberen te handhaven. De huiselijke setting brengt met zich mee dat er sprake is van een meer vertrouwelijke sfeer waarbij er ruimte is om vragen in de groep te bespreken, maar ook is het mogelijk om persoonlijke vragen na afloop onder vier ogen te bespreken. De avonden beginnen om 20.00 uur met koffie en thee en duren gemiddeld anderhalf uur. Daarna wordt er nog wel eens doorgesproken met elkaar. En dat mag en kan.
De catechese wordt geleid door Marjan en Eric Brinkman die hiervoor op maandagavond hun huis open zetten.