Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. -- Hebreeen 2:18

Rommelmarkt 2021

Beste gemeenteleden,

Als voorzitter van de rommelmarktcommissie wil ik jullie het volgende meedelen.
Nog steeds hebben we helaas te maken met het coronavirus. Alle activiteiten zijn nagenoeg onmogelijk. De maatregelen die momenteel gelden geven geen aanleiding dat dit voorlopig zal veranderen.
Ook voor het jaar 2021 hebben we helaas moeten besluiten dat de rommelmarkt in juni geen doorgang kan vinden. De risico's zijn gewoon te groot om dit belangrijke evenement voor de gemeente te organiseren. We hadden dit heel graag anders gezien maar de realiteit laat dit niet toe. Misschien dat we in het najaar nog met een alternatief kunnen komen, maar ook dat is onzeker.
We betreuren dit besluit enorm. We realiseren ons dat de rommelmarkt een belangrijke plaats inneemt binnen de activiteiten die georganiseerd worden binnen onze kerkelijke gemeente.
Dat neemt niet weg dat we ook hierin onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Vandaar ook dit besluit. Ik ga er dan ook vanuit dat iedereen deze keuze begrijpt. Het blijft van enorm belang dat we ons aan de maatregelen houden die van ons worden verwacht. Alleen op deze manier krijgen we deze situatie onder controle.

Ondanks deze lastige mededeling wil ik toch jullie aandacht vragen voor de volgende actie.
We willen graag nog wat snoeprollen verkopen. We hebben 5 rollen Mentos voor € 1,50 en 3 rollen Fruitella voor € 1,-
Deze rollen zijn af te halen bij Dik en Nelie van den Berg, Bevrijdingssingel 1, Ochten.
Mogen we op jullie rekenen?

Mocht u of jij hierover nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Hartelijke groet,

Marjo van de Kolk