Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard. -- Johannes 1:17-18

Rommelmarkt 2017

De rommelmarkt in Ochten komt er weer aan!

Het is goed om spullen een tweede kans te bieden, maar tegelijkertijd willen we de opbrengst besteden om een kans te bieden aan onze naaste en de Hervormde Gemeente te Ochten. De opbrengst gaat dit jaar naar 2 goede doelen: Stichting Kinderen van de Voedselbank en de geluidsinstallatie in het Baken van de Hervormde Gemeente Ochten. 

Het Baken: Tijdens het kerkelijk jaar komen in het Baken kinderen, ouderen, catechisanten, clubs en nog vele andere gemeente- , maar ook niet gemeenteleden samen. Er wordt geknutseld, geluisterd, gezongen en gebeden. In een tijdperk van computers en andere digitale middelen is het belangrijk om de middelen up-to-date te houden. Een deel van de opbrengst zal daarom gebruikt worden voor een verbetering van de kwaliteit van de apparatuur om alle groepen die er gebruik van maken te voorzien van de juiste hulpmiddelen. 

Stichting Kinderen van de Voedselbank: Jezus had een bijzondere aandacht voor kinderen. Hij zegt; “Laat de kinderen tot Mij komen”. En Jezus sluit daarbij geen kind uit. Ook stelt Hij het kind als voorbeeld in Lukas 18:17; Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’ Kinderen leven in dit vertrouwen, maar ook in afhankelijkheid. Wist u dat er kinderen zijn die niet elke avond warm eten krijgen, Wist u dat er kinderen zijn die al in geen jaren hun verjaardag hebben kunnen vieren. Wist u dat er kinderen zijn die altijd in oude kleren lopen. ​ Wist u dat er kinderen zijn die vrijwel nooit een leuk cadeautje krijgen. Wist u dat er kinderen zijn die hierdoor bijna dagelijks worden gepest op school en in de buurt. Wist u dat deze kinderen gewoon in Nederland wonen?

 

Voor al deze kinderen is de stichting opgericht, een stichting die zich inzet tegen de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in Nederland. De Stichting werkt vanuit Dodewaard en zet zich met vele vrijwilligers en donateurs in voor gezinnen, die een beroep moeten doen op hulpverlening. Ongeacht de reden waarom men bij de voedselbank terecht komt, de kinderen zijn veelal ongevraagd de dupe, en ondervinden hier veel hinder van tijdens deze moeilijke periode. Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.kinderenvandevoedselbank.nl. U kunt alleen al helpen door deze site te delen via sociale media, maar door uw aankopen op de rommelmarkt ondersteunt u dit doel ook financieel. 

Er zal voor iedereen wel wat te vinden zijn; meubels, fruit, glaswerk en servies, apparaten, speelgoed, boeken en nog veel meer. Ook aan de inwendige mens is gedacht: er zijn dikke zusters te koop, haring, advocaat en snacks. Er zal een verloting plaatsvinden waarbij leuke prijzen te winnen zijn en om 11.30 begint het verkoop bij opbod.

 

Voor de kinderen is er van alles te doen, onder andere:

- Groot springkussen 
- Raddraaien
- Nagels lakken
- Ritje met de huifkar 
- Bibberspiraal
- MARS-hakken
- Schminken

Zoals u heeft kunnen lezen organiseren we de rommelmarkt voor het omzien naar elkaar, maar uiteraard ook om elkaar te ontmoeten en voor de gezelligheid.  
U bent van harte welkom op zaterdag 3 juni van 10.00 - 15.00 uur.

Openluchtsamenkomst 2018