Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. -- Johannes 20:29

Rommelmarkt 18 juni 2022

De rommelmarkt in Ochten komt er weer aan!

Geven is prachtig. Enkele jaren geleden is er onderzocht wat mensen echt gelukkig maakt. De uitkomst was “geven”. Geven is delen van wat je hebt gekregen en soms hebt verdiend. Delen leren we reeds als kind en het wordt op deze manier met de paplepel ingegoten. Het is dus zeker niet vreemd dat we graag delen. Delen doen we niet om er zelf gelukkig van te worden of om dankbaarheid te ontvangen, maar om de ander te helpen of bijstaan. Lang voor dit onderzoek is de bijbel geschreven, ook daar wordt de noodzaak van het geven beschreven, maar ook het geluk dat daaruit voortvloeit.
2 Korinthe 9 vers 7 zegt hier het volgende over: Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. Ver voor alle recente onderzoeken kregen de mensen deze opdracht al en ook het woord van God dat hij de gever lief heeft. Zou dat misschien dat fijne gevoel kunnen verklaren als we geven? Omzien naar elkaar dus, een opdracht voor ons allemaal.

Delen en geven doen we op de rommelmarkt niet voor niets. De opbrengst van dit jaar is  voor  de volgende doelen. 1)Stichting BE-COME. Deze stichting richt zich op het zelfredzaam maken van mensen en hun initiatieven in ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld in Kenia. Dit doen we door ze financieel te ondersteunen en ze te adviseren bij de initiatieven en projecten die ze doen. Uiteindelijk willen we samen met hen ervoor zorgen dat ze op eigen benen kunnen staan. Daarnaast geloven we ook dat zelfredzaamheid projecten alleen succesvol en houdbaar kunnen zijn als ze worden gedragen door de lokale gemeenschap, zodat we er met die gemeenschap voor kunnen zorgen dat de leiders van morgen in staat zijn zichzelf en hun omgeving te transformeren van hulpbehoevend naar zelfvoorzienend. 2) 0ok willen we het werk van van Ds. Shiverenje steunen. We hebben als gemeente Ds. Smuck Shiverenje een aantal jaren geleden leren kennen toen hij samen met Anton Verstoep een bezoek bracht aan onze gemeente. Om hem en zijn familie te ondersteunen ontstond het plan om voor de vier zonen van de familie een studiefonds in het leven te roepen. De diaconie ondersteund in samenwerking met de ZEC dit project voor de komende jaren. Het is een gegeven dat een studie voor kinderen een afgebakend en goed controleerbaar geheel is. Waarom dit gezin? Je zou zeggen er zijn er vele. Ja, dat is waar maar niet alle Kenianen zijn goed in het nakomen van afspraken. Ds. Smuck is iemand die goed is in het nakomen van zijn afspraken en hij geeft altijd een goed onderbouwde verslaglegging van waar het ontvangen geld aan besteed is. Ds. Smuck is dus een betrouwbare partner. Het betalen van de studie voor zijn vier zonen is niet alleen goed voor hen maar ook voor het gezin en de gemeenschap waarin zij leven.


De rommelmarkt:

Er zal voor iedereen wel wat te vinden zijn; meubels, fruit, glaswerk en servies, apparaten, speelgoed, boeken en nog veel meer. Ook aan de inwendige mens is gedacht: er zijn oliebollen te koop, haring, advocaat en snacks. Er zal een verloting plaatsvinden waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Ook is er nog een verkoop bij opbod.
Voor de kinderen is er natuurlijk ook weer van alles te doen. Hierbij kun je denken aan een springkussen, een ritje met de huifkar en nog div andere spellen.

Dit jaar is de rommelmarkt op 18 juni van 10:00 tot 14:00 uur. We hopen op mooi weer en een grote opkomst. Omdat het lang onzeker was of het dit jaar door kon gaan zal het misschien iets kleinschaliger zijn dan voorgaande keren. We zijn in ieder geval blij dat we elkaar op deze manier weer kunnen ontmoeten en mogen omzien naar elkaar. Van 13 tot en met 16 juni is het nog mogelijk om spullen voor de rommelmarkt te brengen. Dit kan in het Baken van 18:30-20:00 uur.


Hartelijke groet,

Het rommelmarktteam