Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. Laat alles bij u in liefde gebeuren. -- 1 Korintiers 16:13-14

Rommelmarkt 3 juni 2023

De rommelmarkt in Ochten komt er weer aan!

Geven is prachtig. Enkele jaren geleden is er onderzocht wat mensen echt gelukkig maakt. De uitkomst was “geven”. Geven is delen van wat je hebt gekregen en soms hebt verdiend. Delen leren we reeds als kind en het wordt op deze manier met de paplepel ingegoten. Het is dus zeker niet vreemd dat we graag delen. Delen doen we niet om er zelf gelukkig van te worden of om dankbaarheid te ontvangen, maar om de ander te helpen of bijstaan. Lang voor dit onderzoek is de bijbel geschreven, ook daar wordt de noodzaak van het geven beschreven, maar ook het geluk dat daaruit voortvloeit.
2 Korinthe 9 vers 7 zegt hier het volgende over: Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. Ver voor alle recente onderzoeken kregen de mensen deze opdracht al en ook het woord van God dat hij de gever lief heeft. Zou dat misschien dat fijne gevoel kunnen verklaren als we geven? Omzien naar elkaar dus, een opdracht voor ons allemaal.

Delen en geven doen we op de rommelmarkt niet voor niets. De opbrengst van dit jaar is bestemd voor stichting GEEV(Geven En Elkaar Voorzien) Stichting GEEV is opgericht om hen, die onder de armoedegrens leven, te ondersteunen. Ze zien het als hun missie, om met hulp van de inwoners en bedrijven in de Neder Betuwe deze gezinnen met kinderen, alleenstaanden en ouderen ondersteuning te bieden. Stichting GEEV wil een actieve bijdrage leveren aan de armoedebestrijding door ondersteuning te bieden aan gezinnen die onder de armoedegrens leven. De doelstelling is: de minima in de Neder Betuwe te ondersteunen met voedselpakketten, vergroten van de sociale samenhang in de Neder Betuwe en stimuleren dat mensen hun (voor)oordelen over armoede laten varen. Een doel waar we als gemeente graag een bijdrage aan willen leveren. Voor meer informatie kun je kijken op geev-nu.nl


De rommelmarkt:

Er zal voor iedereen wel wat te vinden zijn; meubels, fruit, glaswerk en servies, apparaten, speelgoed, boeken en nog veel meer. Ook aan de inwendige mens is gedacht: er zijn weer dikke zusters te koop, haring, advocaat en snacks. Er zal een verloting plaatsvinden waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Ook is er nog een verkoop bij opbod.
Voor de kinderen is er natuurlijk ook weer van alles te doen. Hierbij kun je denken aan een springkussen, ponyrijden, sjoelen en nog div andere spellen. Ook zullen er 2 kappers aanwezig zijn.

Dit jaar is de rommelmarkt op 3 juni van 10:00 tot 14:00 uur. We hopen op mooi weer en een grote opkomst. We zijn blij dat we elkaar op deze manier weer kunnen ontmoeten en mogen omzien naar elkaar. Op 30 en 31 mei en op 1 juni is het nog mogelijk om spullen voor de rommelmarkt te brengen. Dit kan in het Baken van 18:30-20:00 uur.


Hartelijke groet,

Het rommelmarktteam