En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? -- 1 Korintiers 15:54-55

Rommelmarkt 2018

De rommelmarkt in Ochten komt er weer aan!

Geven is prachtig. Enkele jaren geleden is er onderzocht wat mensen echt gelukkig maakt. De uitkomst was “geven”. Geven is delen van wat je hebt gekregen en soms hebt verdiend. Delen leren we reeds als kind en het wordt op deze manier met de paplepel ingegoten. Het is dus zeker niet vreemd dat we graag delen. Delen doen we niet om er zelf gelukkig van te worden of om dankbaarheid te ontvangen, maar om de ander te helpen of bijstaan. Lang voor dit onderzoek is de bijbel geschreven, ook daar wordt de noodzaak van het geven beschreven, maar ook het geluk dat daaruit voortvloeit.
2 Korinthe 9 vers 7 zegt hier het volgende over: Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. Ver voor alle recente onderzoeken kregen de mensen deze opdracht al en ook het woord van God dat hij de gever lief heeft. Zou dat misschien dat fijne gevoel kunnen verklaren als we geven? Omzien naar elkaar dus, een opdracht voor ons allemaal.

Delen en geven doen we op de rommelmarkt niet voor niets, want ook dit jaar gaat de opbrengst gaat naar 3 goede doelen: Twee diaconale doelen, namelijk een studiefonds voor de kinderen van Ds. Shiverenje en de Stichting Be-Come. Deze twee doelen worden verderop in dit boekje beschreven door twee, bij de projecten betrokken, gemeenteleden. Het andere deel van de opbrengst is voor onze gemeente. Het deel dat naar de gemeente gaat, is vorig jaar gebruikt voor de geluidsinstallatie in het Baken. Dit jaar zal het ingezet gaan worden voor een nieuw hekwerk rond de kerk. Het huidige hekwerk is onderhevig aan slijtage en roest, ook de draaihekken kunnen nog met moeite geopend of gesloten worden. Een mooi moment dus om te vernieuwen.

De rommelmarkt:

Hartelijk dank voor uw/jou komst afgelopen 2 juni 2018, we hebben een fijne en mooie rommelmarkt gehad welke het mooie bedrag van € 10.312 heeft opgebracht voor de goede doelen!

Ook bedanken we alle vrijwilligers voor de fantastische hulp de afgelopen dag(en)!

Er zal voor iedereen wel wat te vinden zijn; meubels, fruit, glaswerk en servies, apparaten, speelgoed, boeken en nog veel meer. Ook aan de inwendige mens is gedacht: er zijn dikke zusters te koop, haring, advocaat en snacks. Er zal een verloting plaatsvinden waarbij leuke prijzen te winnen zijn en om 11.30 begint het verkoop bij opbod.

 

Voor de kinderen is er van alles te doen, onder andere:

- Groot springkussen 
- Raddraaien
- Schminken & nagels lakken
- Ritje met de huifkar 
- Bibberspiraal
- MARS-hakken
- Grabbelschort

Zoals u heeft kunnen lezen organiseren we de rommelmarkt voor het omzien naar elkaar, maar uiteraard ook om elkaar te ontmoeten en voor de gezelligheid.  
U bent van harte welkom op zaterdag 2 juni van 10.00 - 14.30 uur.