Hervormde Gemeente Ochten
En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. -- 1 Johannes 2:25

Diaconie

De diaconie heeft als taak om geld in te zamelen en behoeftigen daarmee te ondersteunen. De uitvoering van het diaconaat is niet beperkt tot de diakenen, maar is een zaak van de hele gemeente. De diaconie heeft ook als taak om de diaconale betrokkenheid (omzien naar een ander) en meeleven vanuit de gemeente te bevorderen door middel van informatie en projecten. De volgende activiteiten komen o.a. aanbod:

- Gemeenteavond
- Gemeente Gramsh in Albanië
- Diaconaal project
 
Het college van diakenen bestaat uit: Harrie Drost, Arwin van den Berg, Peter van Engelenhoven, Peter Vermeer en Dirk de Wilde (voorzitter).

Bankrekeningnr. NL86 RABO 0347 9060 79

Bijlagen

Beleidsplan diaconie 2020 2024 (verkort) [84.83Kb]
Upload zaterdag 22 februari 2020 door de Hervormde Gemeente Ochten
Verkorte begroting College van Diakenen Hervormde Gemeente Ochten 2023 [93.22Kb]
Upload woensdag 14 december 2022 door de Hervormde Gemeente Ochten
Jaarrekening Diaconie ANBI 2022 [93.64Kb]
Upload zaterdag 01 juli 2023 door de Hervormde Gemeente Ochten

ANBI Diaconie