Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. -- Johannes 20:29

Diaconie

De diaconie heeft als taak om geld in te zamelen en behoeftigen daarmee te ondersteunen. De uitvoering van het diaconaat is niet beperkt tot de diakenen, maar is een zaak van de hele gemeente. De diaconie heeft ook als taak om de diaconale betrokkenheid (omzien naar een ander) en meeleven vanuit de gemeente te bevorderen door middel van informatie en projecten. De volgende activiteiten komen o.a. aanbod:

- Gemeenteavond
- Gemeente Gramsh in Albanië
- Diaconaal project
 
Het college van diakenen bestaat uit: Harrie Drost, Arwin van den Berg, Peter van Engelenhoven, Peter Vermeer en Dirk de Wilde (voorzitter).

Bankrekeningnr. NL86 RABO 0347 9060 79