U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen. -- Psalmen 86:5

Kringwerk

Het kringwerk heeft als belangrijkste doel de verdieping van ons geloof. De bestudering van Gods Woord staat centraal. Daarnaast wordt natuurlijk ook veel gesproken over de toepassing van Gods Woord in ons leven. In het menu vindt u de desbetreffende kringen.