Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. -- Johannes 10:14-15

Kerkorgel

In een brief aan het College van Kerkrentmeesters heeft organist A.H. van der Linden laten weten wat hij van de gereviseerde speeltafel en de uitbreiding / klank van het orgel vindt. De brief begint als volgt:

Onlangs werd het orgel in onze kerk, dat werd gebouwd door de orgelbouwer J. de Koff te Utrecht, gerestaureerd en uitgebreid met enkele registers. De restauratie bestond uit het aanleggen van nieuwe bedrading, het plaatsen van nieuwe membranen, elektromagneten, toets- en pedaalcontacten en verder het inbouwen van nieuwe schakelaars voor de registerfuncties. Tevens werden er geheel nieuwe klavieren geplaatst. Omdat het orgel uitgebreid zou worden met enkele registers, werden er nieuwe windladen gemaakt, waarop het nieuwe pijpwerk geplaatst zou worden. Een behoorlijke klus, waarmee ook een flink bedrag was gemoeid. De opdracht voor deze restauratie en uitbreiding werd gegeven aan de orgelbouwer Pels en van Leeuwen te ''s-Hertogenbosch, die het orgel al jarenlang in onderhoud heeft. Begin mei vorig jaar werd de speeltafel van het orgel losgekoppeld en moesten we ons tijdens de erediensten de eerste weken behelpen met de piano en later een elektronisch orgel. Nadat de orgelbouwer de speeltafel in de werkplaats had gereviseerd, zagen we als gemeente dat in oktober een begin werd gemaakt met de eerste werkzaamheden aan het orgel en keken we verwachtingsvol uit naar het moment dat de restauratie afgerond zou worden. Zondag 29 november 2009 was het na 7 maanden eindelijk zover en kon het orgel weer gebruikt worden tijdens de eredienst.

De rest van de brief kunt u hieronder vinden in de bijlage "Brief restauratie en uitbreiding orgel.doc".

Opening Winterwerk

Winterwerkseizoen 2021-2022: Geloven is doen!


Het thema van het nieuwe winterwerkseizoen zal zijn: Geloven is doen!
De startzaterdag voor jong en oud zal DV 18 september plaatsvinden.
Tijdens de startzaterdag zijn er verschillende activiteiten voor verschillende leeftijden welke in de flyer hieronder beschreven staan, van harte welkom!
Inschrijven voor de barbecue is verplicht en kan hier.
De barbecue is voor alle leeftijden, dus ook kinderen en volwassenen van harte welkom!

Op zondagmorgen 19 september is er een openluchtdienst vanwege Opening Winterwerk 2021. Inschrijven kunt u hier! Neemt u uw eigen stoel mee?