Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord. -- Efeziers 6:13-17

Kerkorgel

In een brief aan het College van Kerkrentmeesters heeft organist A.H. van der Linden laten weten wat hij van de gereviseerde speeltafel en de uitbreiding / klank van het orgel vindt. De brief begint als volgt:

Onlangs werd het orgel in onze kerk, dat werd gebouwd door de orgelbouwer J. de Koff te Utrecht, gerestaureerd en uitgebreid met enkele registers. De restauratie bestond uit het aanleggen van nieuwe bedrading, het plaatsen van nieuwe membranen, elektromagneten, toets- en pedaalcontacten en verder het inbouwen van nieuwe schakelaars voor de registerfuncties. Tevens werden er geheel nieuwe klavieren geplaatst. Omdat het orgel uitgebreid zou worden met enkele registers, werden er nieuwe windladen gemaakt, waarop het nieuwe pijpwerk geplaatst zou worden. Een behoorlijke klus, waarmee ook een flink bedrag was gemoeid. De opdracht voor deze restauratie en uitbreiding werd gegeven aan de orgelbouwer Pels en van Leeuwen te ''s-Hertogenbosch, die het orgel al jarenlang in onderhoud heeft. Begin mei vorig jaar werd de speeltafel van het orgel losgekoppeld en moesten we ons tijdens de erediensten de eerste weken behelpen met de piano en later een elektronisch orgel. Nadat de orgelbouwer de speeltafel in de werkplaats had gereviseerd, zagen we als gemeente dat in oktober een begin werd gemaakt met de eerste werkzaamheden aan het orgel en keken we verwachtingsvol uit naar het moment dat de restauratie afgerond zou worden. Zondag 29 november 2009 was het na 7 maanden eindelijk zover en kon het orgel weer gebruikt worden tijdens de eredienst.

De rest van de brief kunt u hieronder vinden in de bijlage "Brief restauratie en uitbreiding orgel.doc".

Openluchtsamenkomst 6 juni
6 juni 2022: openluchtsamenkomst (2e Pinksterdag)

Maandagmorgen 6 juni 2022 is er om 10.30 uur een openluchtsamenkomst in. De openluchtdienst zal gehouden worden in "De Kuip", Veerstoep 1 in Ochten. We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn, de dienst is voor iedereen! Wilt u uw eigen stoel meenemen?
De dienst zal ook via internet te volgen zijn.

Openluchtsamenkomst 2022