Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. -- 1 Johannes 4:12

Psycho pastoraal team (PPT)

Psycho pastoraal team (PPT)
Binnen onze gemeente is vanaf september 2013 een team van vertrouwenspersonen werkzaam. Enkele gemeenteleden zijn daarvoor opgeleid, en vervolgens aangesteld in een dienst.
In veel andere gemeenten zijn er goede ervaringen met dit werk en we hopen en bidden dat het ook in onze gemeente tot zegen zal zijn.

Taak vertrouwenspersonen
De taak van de vertrouwenspersonen is het ondersteunen van het pastoraat dat door de predikant / pastoraalwerker en de ouderlingen wordt gedaan. Het team wil gemeenteleden bijstaan die emotionele of psychische klachten hebben. Bij het verwoorden en verwerken van deze problemen kunt u de hulp inschakelen van één van de vertrouwenspersonen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van:

-Rouwverwerking
-Huwelijks-, relatie- of gezinsproblemen
-Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
-Verslaving
-Depressiviteit enz.

Aanmelden?
Indien u, of iemand die u kent, hulp nodig heeft op dit gebied, schroomt u dan niet om het te vragen. De procedure is als volgt: Aanmelding kan zowel bij ds. C. D. Zonnenberg, als bij Geertje van Blijderveen. Vervolgens wordt gekeken wie van de vertrouwenspersonen het meest geschikt is, om bij u de bezoeken af te leggen.

Geheimhouding
De vertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht

Tot slot
We hopen dat dit alles zal bijdragen aan de onderlinge liefde en betrokkenheid binnen onze gemeente!
Wilt u meer informatie of hebt u hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met:

ds. C.D. Zonnenberg, bel 0344-646491 of stuur een email via het contactformulier.
Geertje van Blijderveen, bel 0344-642270 of stuur een email via het contactformulier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Doors-dag 2020
U kunt al inschrijven voor de Open Doors-dag op zaterdag 7 november 2020.
Van harte welkom!

Om in te schrijven klikt u op één van de volgende opties:
Open Doors middag 2020
Open Doors avond 2020