Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. -- Johannes 10:14-15

Psycho pastoraal team (PPT)

Psycho pastoraal team (PPT)
Binnen onze gemeente is vanaf september 2013 een team van vertrouwenspersonen werkzaam. Enkele gemeenteleden zijn daarvoor opgeleid, en vervolgens aangesteld in een dienst.
In veel andere gemeenten zijn er goede ervaringen met dit werk en we hopen en bidden dat het ook in onze gemeente tot zegen zal zijn.

Taak vertrouwenspersonen
De taak van de vertrouwenspersonen is het ondersteunen van het pastoraat dat door de predikant / pastoraalwerker en de ouderlingen wordt gedaan. Het team wil gemeenteleden bijstaan die emotionele of psychische klachten hebben. Bij het verwoorden en verwerken van deze problemen kunt u de hulp inschakelen van één van de vertrouwenspersonen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van:

-Rouwverwerking
-Huwelijks-, relatie- of gezinsproblemen
-Verwerking van ingrijpende gebeurtenissen
-Verslaving
-Depressiviteit enz.

Aanmelden?
Indien u, of iemand die u kent, hulp nodig heeft op dit gebied, schroomt u dan niet om het te vragen. De procedure is als volgt: Aanmelding kan bij Geertje van Blijderveen. Vervolgens wordt gekeken wie van de vertrouwenspersonen het meest geschikt is, om bij u de bezoeken af te leggen.

Geheimhouding
De vertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht

Tot slot
We hopen dat dit alles zal bijdragen aan de onderlinge liefde en betrokkenheid binnen onze gemeente!
Wilt u meer informatie of hebt u hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met:

Geertje van Blijderveen, bel 0344-642270 of stuur een email via het contactformulier.

Opening Winterwerk

Winterwerkseizoen 2021-2022: Geloven is doen!


Het thema van het nieuwe winterwerkseizoen zal zijn: Geloven is doen!
De startzaterdag voor jong en oud zal DV 18 september plaatsvinden.
Tijdens de startzaterdag zijn er verschillende activiteiten voor verschillende leeftijden welke in de flyer hieronder beschreven staan, van harte welkom!
Inschrijven voor de barbecue is verplicht en kan hier.
De barbecue is voor alle leeftijden, dus ook kinderen en volwassenen van harte welkom!

Op zondagmorgen 19 september is er een openluchtdienst vanwege Opening Winterwerk 2021. Inschrijven kunt u hier! Neemt u uw eigen stoel mee?