Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. -- 2 Timoteus 3:16-17

Collecte

Maart en april 2020:
De corona-crisis trekt diepe sporen in het leven van alledag en van de kerkelijke gemeente. Het vergt op alle niveaus veel improvisatievermogen zoals de voortgang van het dagelijks werk, de scholing en opvang van de kinderen, het pastoraat en de voortgang van de prediking. En dan hebben we het nog niet over de aandacht voor zieken, mantelzorgers, etc. Doordat de kerkelijke gemeente deze maanden niet bijeenkomt, maar langs digitale kanalen de kerkdienst meebeleeft, is de vraag hoe de collecte plaatsvindt. Eigenlijk zijn alle doelen die op het collecterooster staan afhankelijk van giften en juist nu moet hun werk doorgaan. Daarom hebben wij als diaconie en kerkrentmeesters besloten, zolang er geen kerkdiensten gehouden worden waar gecollecteerd wordt, om het doel waarvoor gecollecteerd zou worden een gift van € 500,00 te doen. De doelen waar gecollecteerd voor zou worden in maart en april zijn:

15 maart - Diaconie: Ouderen en alleenstaanden - Kerkrentmeesters: Bouwfonds
22 maart -  Diaconie: Kom over en help - Kerkrentmeesters: Onderhoud kerkelijke gebouwen
29 maart -  Diaconie: Mercy Ships Nederland - Kerkrentmeesters: ZEC
05 april -  Diaconie: Diaconale werken - Kerkrentmeesters: Bijstand pastoraat
10 april -  Diaconie: Open Doors - Kerkrentmeesters: Bouwfonds
12 en 13 april - Diaconie: IZB paascollecte - Kerkrentmeesters: Jeugdwerk
19 april  - Diaconie: Stichting vrienden van de Hoop - Kerkrentmeesters: Bijstand pastoraat
26 april -  Diaconie: Diaconale werken - Kerkrentmeesters: Leerstoelfonds Gereformeerde Bond

Werking digitale collecte:
U kunt uw gaven digitaal voldoen via de Kerkgeld app (Android Play Store / Apple App Store), wat de voorkeur heeft, of onze webshop.
Indien u hier al een account voor heeft (hetzelfde account als u gebruikt voor het bestellen van de collectemunten) dan kunt u hiermee inloggen op zowel de Kerkgeld app alsook onze webshop.
Beschikt u nog niet over een account dan kan deze direct aangemaakt en gebruikt worden (dit betreft een ander account dan het account dat u gebruikt voor onze website).
De iDeal betalingen lopen via een derdenrekening, u ziet op uw bankrekening dan ook een ander rekeningnummer dan die van onze gemeente, dit klopt, de bedragen krijgen wij weer overgemaakt.

Kerkgeld app:
- In de Kerkgeld app kunt u onze gemeente opzoeken via het + symbool en de zoekterm "Hervormde Gemeente Ochten" of eventueel alleen Ochten.
- Klikt u op onze gemeente en logt u in.
- Indien u via Tegoed (zie onderaan deze pagina voor meer informatie hierover) wilt betalen, waardeert u dit dan eerst op via het tabblad "Mijn account" onderaan de app, u kunt een bedrag (minimale bedrag om op te waarderen is 25 euro, u kunt daarna dit bedrag gebruiken om in kleine gedeeltes aan de collectes te geven) direct via iDeal toevoegen aan uw tegoed.
- Hierna kunt u uw gaven geven via de knop Collecte/Giften, kiest u voor Collecte Hervormde Gem. Ochten (u kunt uiteraard nu of op een later tijdstip ook onze verbouwing steunen door een gift aan het Bouwfonds). U kunt ook via de "Scan QR-code" in de Kerkgeld app de volgende QR code scannen om direct bij de collecte uit te komen:

- Klikt u daarna op de knop "Gift".
- Achter "Namens" kunt u opgeven of het een zichtbare of anonieme gift (niet zichtbaar voor ons als Diaconie en Kerkrentmeesters) moet zijn, uw e-mailadres kunt u bij de anonieme gift desgewenst ingeven om een afschrift van uw gift te ontvangen.
- Kies voor zowel de Diaconie als Kerkrentmeesters het gewenste bedrag (de standaardbedragen zijn gelijk aan de vier soorten collectemunten), u kunt ook via de knop "Anders, namelijk: ..." een eigen gekozen bedrag opgeven, bijvoorbeeld wanneer u als gezin in één keer uw bijdrage wilt geven, druk als u dit ingevuld hebt op "Volgende".
- Kies of u de betaling via iDeal (zie onderaan deze pagina voor meer informatie hierover) en geef uw bank op, of Tegoed (dit heeft onze voorkeur, er zal wel eerst tegoed beschikbaar moeten zijn) wilt voldoen en drukt u op "Gift geven", bij iDeal wordt u naar de betaalpagina of app van uw bank doorgestuurd.
- Bedankt voor uw gaven!

Webshop:
- Via de speciale pagina van de webshop voor de collecte kunt u uw gaven geven, klik hier om deze pagina te openen.
- Om via Tegoed (voorkeur) of iDeal te betalen, logt u eerst in met uw account via de knop "eerst inloggen", bent u nog niet in het bezit van een account op de webshop (dit is een ander account dan uw account op deze website) dan kunt u hier klikken om u te registeren.
- Na inloggen kunt u in het menu via "Mijn account" en "Tegoed" uw tegoed ophogen (bedrag om op te waarderen is minimaal 25 euro, 2,5 euro onder het goedkoopste zakje collectemunten, u kunt daarna dit bedrag gebruiken om in kleine gedeeltes aan de collectes te geven) via iDeal.
- Selecteer of u met uw naam zichtbaar uw gaven wilt geven of anoniem (ook Tegoed is anoniem mogelijk, een e-mailadres wordt gevraagd om een bevestiging heen te sturen maar is niet verplicht).
- U kunt voor beide collectes het gewenste bedrag selecteren, indien u voor meerdere personen tegelijk wilt geven dan kan er ook een los bedrag ingegeven worden, druk hierna op "Volgende".
- Controleer en bevestig uw opgegeven keuzes en kies voor "Opslaan en versturen", indien u voor iDeal gekozen heeft kunt u uw bank selecteren en de betaling afronden via de iDeal pagina van uw bank, bedankt voor uw gaven!

Tegoed:
U kunt, net als de aanschaf van collectebonnen, een tegoed in uw account plaatsen, hierdoor hoeft u niet bij elke collecte een iDeal betaling te voldoen maar gaat dit van het tegoed af.
Het minimumbedrag om tegoed aan te schaffen bedraagt 25 euro, ongeveer de prijs van een zakje collectemunten.
Dit is een snelle methode om de collecte te voldoen, en bied u de kans om, indien u liever niet op zondag via iDeal betaald, al van tevoren tegoed te plaatsen via iDeal en dit op zondag te gebruiken.
U kunt ook aangeven of u uw gift anoniem of met uw account wilt overmaken, bij een anonieme gift via Tegoed kunnen wij niet zien dat u de betreffende gift hebt overgemaakt.

iDeal:
Indien u liever niet met een tegoed werkt kunt u er ook voor kiezen om via iDeal de collecte te voldoen, ook dit kan zowel via zichtbare als anonieme betaling.
De betaling via iDeal loopt zoals u gewend bent van andere aankopen en de aankoop van collectemunten in onze webshop.

Mocht u vragen hebben of mocht u onverhoopt ergens tegenaan lopen laat dit ons dan weten via het contactformulier: Diaconie, Kerkrentmeesters, beheerder.