Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. -- 1 Korintiers 15:57
Ds. C.D. Zonnenberg (opening vakantiebijbelweek)