Hervormde Gemeente Ochten
Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden. Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden. -- Lucas 6:37-38

Tiener te Leen

Tiener te Leen 2024!

Wat houdt dit in?
We zijn op zoek naar gastgezinnen waar twee tieners (of meer als je daarvoor de ruimte hebt en dat ook wilt) kunnen logeren. Zij maken voor een avond, nacht en ochtend, deel uit van je gezin. Verschillende keren hebben we als gemeente in de achterliggende jaren deze activiteit georganiseerd. Het is een mooie manier om jongeren en volwassenen met elkaar in contact te brengen. Het versterkt de band onderling.

We zijn natuurlijk ook op zoek naar tieners die deze uitdaging aandurven! Zit je op het voortgezet onderwijs en heb je lef, geef dan aan ons door dat je mee doet! Veel tieners zijn jullie voorgegaan en kwamen met mooie verhalen thuis!
Laat ook even weten als je dit graag samen doet met een vriend of vriendin en geef je dan samen op. We proberen daar rekening mee te houden. Daarnaast is het goed voor ons om te weten of er bijvoorbeeld allergieën zijn. (huisdieren, voeding o.i.d.)

Op zaterdag 17 februari verzamelen de gastgezinnen en de tieners om 16.00 uur in het Baken. Daar openen we met elkaar, krijgen jullie nog wat uitleg en vervolgens worden de tieners aan de gastgezinnen gekoppeld. Als dat gelukt is, mogen de tieners vervolgens met de gastgezinnen mee naar huis. De tieners komen in tweetallen, een extra slaapgelegenheid kan eventueel met een slaapmatje, slaapzak en kussen opgelost worden. Als je ruimte hebt voor meer tieners, kan dat bij de aanmelding worden doorgeven.

Het idee is dan dat het vervolg van de dag door het gastgezin ingevuld wordt. Dat kunnen de normale zaterdagavond-activiteiten zijn, maar als gastgezin kun je er ook voor kiezen om met elkaar iets anders te gaan doen. De invulling daarvan laten we volledig aan jullie over. Wel is het goed om enigszins rekening te houden met wat de tieners van huis uit wel en niet mogen.

Na een goede nachtrust en de gebruikelijke ochtendrituelen, worden jullie op zondagmorgen met elkaar in de kerk verwacht. Na afloop van de kerkdienst is er gelegenheid om bij een kop koffie of wat fris onze ervaringen met elkaar delen. Vervolgens sluiten we de activiteit af met een gezamenlijke maaltijd van soep en een broodje. Na afloop worden de tieners thuisgebracht.

Uiteraard hopen we op veel enthousiasme en aanmeldingen van zowel gastgezinnen als van tieners.
Opgeven kan tot 11 februari via de app of telefoon bij:

Bastiaan Vroegindeweij:  06 23 17 15 73
Wilbert van Ommeren: 06 13 95 01 50
Peter van Engelenhoven:  06 25 48 11 60

Wij hebben er zin in, en hopen dat jullie dat ook hebben!