Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, en haar heil als een brandende fakkel. De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister; u zult met een nieuwe naam genoemd worden, die de mond van de HEERE bepalen zal. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de HEERE en een koninklijke tulband in de hand van uw God. -- Jesaja 62:1-3
Evenementen voor de week :
30 Oktober 2022 - 05 November 2022
Zondag
30 Oktober
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Maandag
31 Oktober
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Dinsdag
01 November
  • Evenement: Moderamenvergadering
    Tijdstip: 19:30 Categorie:┬áVergaderingen

Woensdag
02 November
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Donderdag
03 November
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Vrijdag
04 November
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Zaterdag
05 November
  • Er zijn op deze datum geen evenementen