Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. -- Efeziers 2:14-16
Evenementen voor de week :
06 Februari 2022 - 12 Februari 2022
Zondag
06 Februari
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Maandag
07 Februari
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Dinsdag
08 Februari
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Woensdag
09 Februari
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Donderdag
10 Februari
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Vrijdag
11 Februari
  • Er zijn op deze datum geen evenementen
Zaterdag
12 Februari
  • Er zijn op deze datum geen evenementen