En de HEERE sprak tot Mozes: Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Spreek tot hen en zeg: Tegen het vallen van de avond zult u vlees eten, en in de morgen zult u met brood verzadigd worden. Dan zult u erkennen dat Ik de HEERE, uw God, ben. En tegen de avond gebeurde het dat er kwartels kwamen aanvliegen, die het kamp overdekten, en in de ochtend was er een laag dauw rondom het kamp. Toen de laag dauw opgetrokken was, zie, over de woestijn lag iets fijns, iets vlokkigs, fijn als de rijp op de aarde. Toen de Israëlieten dat zagen, zeiden zij tegen elkaar: Wat is dat? Want zij wisten niet wat het was. Mozes zei tegen hen: Dit is het brood dat de HEERE u te eten gegeven heeft. -- Exodus 16:11-5

Kamp van Jong Ochten 2023

Schrijf je hieronder in voor het Kamp van Jong Ochten!

Na de sluitingsdatum van de inschrijving, wordt er een groepsapp aangemaakt waarin de paklijst en verdere informatie gedeeld wordt. 

De eigen bijdrage komt op € 75,00 per persoon en zal later middels een betaalverzoek geïnd worden. Mocht dit bedrag in de weg staan om mee te gaan, neem dan contact met ons op. 

Voor verdere vragen: Peter van Engelenhoven 06 254 811 60.

Informatie en inschrijven

Datum en tijd 23-06-2023 17:00
Einddatum 25-06-2023 16:00

We accepteren geen inschrijvingen meer voor deze kerkdienst of u bent al ingeschreven voor deze dienst.