Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. -- 1 Korintiers 15:57

Op de dag des Heeren komt Gods gemeente bij elkaar. In de zondagse eredienst komen we bij elkaar om te luisteren naar Zijn Woord, maar ook om te zingen, te bidden en gaven te geven voor Zijn dienst. Hier vindt u de agenda van onze erediensten.

Toon evenementen van alle categorieën